Kas santuokoje
svarbiausia?

Santuoka yra kaip statinys, kuriam visų pirma reikia tinkamo pagrindo – uolos, ant kurios šis statinys laikytųsi net per stipriausias gyvenimo bangas.

Kas ta uola? Kaip kurti nesunaikinamą santuoką ir nuo ko pradėti?

KETURI PAMATINIAI SANTUOKOS DĖSNIAI

Dažnai žmonės bijo santuokos, nes nežino, kad ji paklūsta dėsniams.

Kai suprantame keturis pamatinius santuokos dėsnius ir taikome juos savo gyvenime, viskas keičiasi. Taip nutiko mums su Karen.

Buvome ties skyrybų riba. Nieko neišmanėme apie santuoką, bet tuomet ėmėme taikyti keturis pamatinius santuokos dėsnius. Visų pirma, jie nurodo, ką daryti. Antra, kai kyla problemų, suprantate: „turime bėdų, nes nusižengėme kuriam nors iš santuokos dėsnių“. – Jimmy Evans

 • Kas yra aistringas pavydas? Kodėl santykiuosi jis svarbus?

 • Kaip teisingai sudėlioti prioritetus?

 • Kokie dėsniai yra svarbūs kai santuokoje yra vaikų iš ankstesnių santykių?

 • Jums duota šimtaprocentinė sėkmingos santuokos galimybė. Jūs sukurtas santuokai!

KAS SANTUOKOJE SVARBIAUSIA?

Pažadu, kad tai bus įtakingiausia girdėta pamoka apie santuoką.

Tai privaloma žinoti, net jei apie santuoką nieko daugiau neišmanote. – Jimmy Evans

 • Ar aš mylima(-s)? Kaip žinoti ar nebūsiu atstumta(-s) ir nepalikta(-s)?

 • Ar aš saugi(-us), ar nepažeidžiama(-s)? Ar būsiu apginta(-s)?Kas aš esu?

 • Ar gyvenu žinodama(-s) savo tikslą?

 • Mes negalime patenkinti savo poreikių. Ar juos gali patenkinti sutuoktinis?

KAIP SUPRASTI IR PATENKINTI SUTUOKTINIO REIKMES

Abipusis poreikių patenkinimas žadina potraukį ir jį išlaiko.

Patenkintos reikmės padeda išlaikyti sveikus santykius ir sumažina išorinių pavojų riziką. Nereiškia, kad nekils jokių problemų, tačiau kai santuokoje patenkinami vienas kito poreikiai, smarkiai sumažėja išorinių pagundų tikimybė.

Abipusių poreikių patenkinimas santuokoje dažnai susijęs su tam tikromis problemomis. Kokios jos? – Jimmy Evans

 • Svarbiausi vyro poreikiai ir svarbiausi moters poreikiai skiriasi.

 • Mes turime visa, ko reikia, kad patenkintume vieni kitų reikmes.

 • Kaip nesureikšminti vienas kito trūkumų ir susitelkti į privalumus?

 • Kaip išmokti atvirai bendrauti ir dalintis kasdieniais jausmais?

DESTRUKTYVŪS SUTUOKTINIAI

Neišmanymas yra pagrindinė priežastis, kodėl sutuoktiniams nesiseka ir dėl ko jie tampa destruktyvūs. Dar nesutikau poros, kuri tyčia griautų santuoką. Mes tuokiamės, nes norime būti laimingi, o paprasti pamokymai gali drastiškai pakeisti žmogaus gyvenimą.

Nelaikau savęs santuokos žinovu. Esu mokinys, kaip ir jūs, nes vis dar mokausi gyventi santuokoje. Yra skirtingi gyvenimo tarpsniai. Gal kažkuriuo gyvenimo etapu žinojau, kaip pasielgti, bet dabar aplinkybės pasikeitė. Atėjo kitas etapas. Paseno tėvai, atsirado anūkų ar panašiai. Taigi mes visą laiką mokomės gyventi santuokoje. Kitaip tariant, nebūsiu neišmanėlis. Būsiu imlus ir stropiai mokysiuosi. – Jimmy Evans

 • Kaip neužgydytos nuoskaudos slopina intymumą santykiuose?

 • Kaip atsikratyti praeities nuoskaudų?

 • Kas nutinka, kai sąžiningai pripažįstame savo problemas ir skausmus?

 • Kaip sukurti artumą, geranoriškumą ir bendrystę santykiuose?

POZITYVAUS BENDRAVIMO GALIA

Sutuoktinį pažįstame bendraudami. Bendraudami įsimylime, tampame viena. Tokiu būdu sužinome, kas kito žmogaus širdyje, aptariame sunkumus, sprendžiame problemas, išsiaiškiname poreikius.

Net kare… priešas stengiasi aptikti jūsų ryšio kanalą ir jį nutraukti. Priešas nenori, kad palaikytumėte tarpusavio ryšį. Nutraukęs ryšį, gali jus suklaidinti ir nugalėti. Lygiai taip ir santuokoje – priešas nenori, kad bendrautume, todėl visaip stengiasi sutrikdyti ar nutraukti ryšio kanalą. – Jimmy Evans

 • Kaip išvengti įprastų bendravimo grėsmių ir problemų?

 • Kaip išmokti valdyti savo žodžius?

 • Kaip išmokti bedrauti iš širdies į širdį, kad taptume artimi?

 • Kaip efektyviai bendrauti santuokoje?

FINANSŲ TVARKYMAS SANTUOKOJE

Nėra pelningesnio susivienijimo už santuoką. Santuoka negarantuoja, kad būsite turtingi, tačiau susituokę vyras ir moteris arba vaikai, turintys abu tėvus, turi geresnes galimybes finansiškai praturtėti.

Teisingai tvarkomas turtas santuokoje tampa palaiminimu. Kita vertus, pinigai yra dažniausiai įvardijama priežastis, kodėl poros skiriasi. Tai lazda, turinti du galus. Jei mokėsite drauge tvarkyti finansus, būsite gausiai palaiminti; jei ne – gyvensite įtampoje.

 • Kaip pradėti kalbėtis apie pinigus?

 • Kas yra turtų apgaulė ir kaip jos išvengti?

 • Kas šeimoje turėtų valdyti pinigus?

 • Kiek pinigų galite išleisti be sutuoktinio pritarimo?

TĖVŲ ĮTAKA

VAKAR IR ŠIANDIEN

Kalbėsime apie tėvų įtaką vakar ir šiandien. Apie bagažą iš praeities. Pirma apie įtaką, kurią mums darė tėvai vaikystėje ir kaip ji atsiliepia mūsų santuokai. Vėliau – apie gimines iš sutuoktinio pusės; apie santykius su uošviais. Aptarsime santykius su tėvais ir uošviais.

Tiek vieni, tiek kiti yra palaiminimas mums. Tikrai. Bet kita medalio pusė ta, kad jei tinkamai neugdysime šių santykių, turėsime bėdos.

 • Kokias blogybes esame paveldėję iš tėvų?

 • Kaip mūsų gyvenimą paveikia sau duotos priesaikos, pasižadėjimai?

 • Kaip išsivaduoti iš šeimos kalčių ir nuoskaudų?

 • Kaip išmokti atleisti ir gerbti tėvus?

KAIP UŽAUGINTI ŠAUNIUS VAIKUS

Kaip užauginti šaunius vaikus, puoselėjant darnią santuoką? Svarbu tiek viena, tiek kita. Norime, kad mūsų vaikai būtų šaunūs. Tačiau jei juos auklėjant nukenčia mūsų santuokinis gyvenimas, to negalima pavadinti sėkme.

Kai kuriose šeimose užauga nuostabūs vaikai. Tačiau vieną dieną vaikams palikus namus, dažnai iš santuokos lieka tik tuščias kiautas. Mat sutuoktiniai visą savo laiką ir jėgas skyrė vaikams. Kitų santuokinis gyvenimas puikus, tačiau vaikai ne tokie šaunūs…

 • Kas gali būti svarbiau už vaikus?

 • Kaip vaikams parodyti sėkmingos santuokos pavyzdį?

 • Ar norite, kad jūsų vaikai būtų tokie, kaip jūs?

 • Kaip šeimoje tinkamai susidėlioti prioritetus ir jų laikytis?

SEKSUALINIS PASITENKINIMAS SANTUOKOJE

Be abejonės, tai viena iš svarbiausių temų santuokoje.

Seksualinis pasitenkinimas santuokoje gali suteikti tikrą palaimą, tačiau taip pat gali būti nusivylimo ir skausmo priežastis…

 • Seksas yra geros santuokos termometras ir termostatas

 • Kaip skiriasi vyrų ir moterų problemos susijusios su seksu?

 • Yra daug būdų kaip sutuoktiniai gali intymiai bendrauti, tačiau reikia neperžengti ribų. Kokios jos?

 • Kaip sukurti emocinį intymumą?

MIŠRIŲ ŠEIMŲ SANTUOKOS PAGRINDAI

Mišri šeima – tai jungtinė šeima kuomet santuokoje yra vaikų iš vieno ar abiejų sutuoktinių ankstesnių santykių.

Šiais laikais labai daug šeimų yra mišrių, o skyrybų skaičius tokiose šeimose daug didesnis. Taigi turime suprasti kaip sėkmingai kurti santuoką tokiose šeimose…

 • Kas turi teisę drausminti ir auklėti ne savo biologinius vaikus?

 • Kokius ryšius reikia palaikyti su buvusiu sutuoktiniu?

 • Kaip išsilaisvinti iš nuoskaudų ir jų neperduoti vaikams?

 • Kaip šeimoje tinkamai susidėlioti prioritetus ir jų laikytis?

Jums duota šimtaprocentinė sėkmingos santuokos galimybė

SUŽINOK naujienas pirmas